BOTOX (botulinum toxin) är ett muskelförlamande medel som har använts inom sjukvården sedan 1970-talet. Dess användningsområden har de senaste åren blivit mycket populärt inom skönhetskirurgin, då det är möjligt att i små mängder använda medlet för att förlama de ansiktsmuskler som orsakar ”mimik”-rynkor. ”Mimik”-rynkor är de rynkor Du får av att använda ansiktsmusklerna när Du gör miner, pratar, skrattar, rynkar pannan eller kisar mot solen. Idag finns det ingen bättre behandlingsform för att ta bort eller motverka rynkor i framförallt pannan, mellan ögonbryn och runt ögon (”kråksparkar”).

Behandlingen
Innan vi behandlar med BOTOX kartlägger vi först muskelpunkterna för Dina rynkor. BOTOX injiceras direkt i huden för att blockera de impulser som går från nerverna till de små ansiktsmuskler som är orsak till ”mimik”- rynkorna. Behandlingen med BOTOX sker med en mycket tunn nål och tar mellan 15-20 min beroende på vilket område som skall behandlas.

Effekten
Effekten av en BOTOX -behandling varar tyvärr inte för evigt. Efter ca 6 månader har nya nervändar vuxit ut. Muskeln återfår då sin aktivitet och behandlingen måste upprepas om Du vill uppnå effekten igen. Indikationer finns dock på att effekten kan bli mer långvarig ju fler gånger behandlingen upprepas. Detta beror på att musklerna försvagas när de inte används.